Δευτέρα, Ιουνίου 13, 2011

Όλη η αλήθεια για την δήθεν διαρροή του Γάλλου πρωθυπουργού Φιγιόν περί της δήλωσης Σαμαρά

το ανάποδο έγινε ρε παιδιά. Δεν το βλέπετε;

Κάλεσε τον Σαμαρά για να τον αναγκάσει να συναινέσει στον ΓΑΠ.

ο Σαμαράς του είπε όχι. Ορίστε η πρότασή μου. Την πιστεύω. Έτσι θα ανακάμψουμε. Αυτό έκανε και η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. Όχι σαν τον ΓΑΠ μόνο φόροι και εισφορές.

Ο Γάλλος του είπε, κοίτα να δεις. Το ξέρω ότι αυτά τα μέτρα που λες είναι σωστά. Αλλά αποδίδουν σε 2-3 χρόνια. Εμείς θέλουμε να γλυτώσουμε την αναδιάρθρωση γιατί όπως ξέρεις οι Γαλλικές τράπεζες έχουν τεράστια έκθεση σε ελληνικά ομόλογα. Οπότε θέλουμε φόρους και εισφορές για να πληρώσετε τις δόσεις.

ο Σαμαράς του λέει χέστηκα για τις Γαλλικές τράπεζες. αν θέλετε να τις σώσετε, δεχθείτε τα μέτρα αυτά και πιέστε τον ΓΑΠ. Ταυτόχρονα δεχθείτε ένα κουρεματάκι και μία μικρή απώλεια από τις τράπεζές σας.

Ο Γάλλος απαντά ότι αυτό δεν γίνεται δεκτό.

Για να τον τιμωρήσει, ο Γάλλος δήθεν άφησε να διαρρεύσει ότι ο Σαμαράς του είπε ότι τα μέτρα τα λέει για προεκλογικούς λόγους ώστε να του κάνει κακό.

Πολιτικός ο ένας, πολιτικός κι ο άλλος.

Τον κάλεσε να τον πιέσει για συναίνεση.

Λέτε αν το κλίμα ήταν καλό να άφηνε τέτοια καρφιά εναντίον του;

Προφανώς δεν τα βρήκαν και βγήκαν τα μαχαίρια.

5 σχόλια:

ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ είπε...

Σύντεκνε,

Ήκαμε τέτοια δουλειά ο Δέσποτας; Για όνομα του Χριστού και τσή Παναγίας και τον είχα για σοβαρό!

ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ είπε...

Άκυρος ο από πάνω σύνδεσμος. Τον έχουν αλλάξει δύο φορές και δεν ξέρω γιατί.

Τώρα είναι αυτός:

«Δέσποτα, επίβλεψον εξ ουρανού και σώσον ημάς διά το όνομά Σου το άγιον, και ρύσαι ημάς εκ των εχθρών ημών και των αδικούντων την πατρίδα και τον λαόν ημών, εκ των μεθοδειών και μηχανημάτων και παγίδων και πονηρών επιθυμιών των ισχυρών της Γης κατά της πατρίδος ημών. Και μη αποστήσης αφ' ημών την Σην κραταιάν βοήθειαν υπέρ των δικαίων του ελληνικού λαού και της κατισχύσεως της δικαιοσύνης εις τας διαφοράς ημών μετά των συμμάχων λαών.
Ενώπιον της μεγαλωσύνης Σου και της παγγνωσίας Σου, Κύριε ο Θεός ημών, ομολογούμεν ότι εσφάλαμεν ως Κράτος και ως λαός κατά την διαχείρισιν των εμπιστευθεισών ημίν οικονομικών και χρηματικών ευεργεσιών, ότι ηχμαλωτίσθημεν εις τον πειρασμόν των υλικών απολαύσεων, του ευκόλου πλουτισμού και του ψυχοφθόρου ευδαιμονισμού και ούτως εξετέθημεν και αγγέλοις και ανθρώποις. Αλλ' επί Γης, Κύριε, ουδείς τέλειος και ουδείς αναμάρτητος.
Διό προσερχόμενοι νυν ενώπιόν Σου, Κύριε, εκζητούμεν το έλεός Σου και παρακαλούμεν, όπως στηρίξης πάντας ημάς, τους τε κυβερνώντας και τον δεινώς δοκιμαζόμενον λαόν, ώστε να φανώμεν άξιοι των αγίων και ηρωικών ημών προγόνων, κρατούντες την εθνικήν και κοινωνικήν ενότητα ημών αρραγή και αναθεωρούντες την έκβασιν της αναστροφής, αξιωθείημεν της ευλογίας και των δωρεών της Σης μεγαλειότητος και αγαθωσύνης».

Μάρκος είπε...

Πες μου ποιον άλλο θεωρείς σοβαρό να σου βρω κάτι χειρότερο από αυτό που έχει κάνει.

ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ είπε...

Το θέμα δεν είναι ποιον άλλο θεωρώ εγώ σοβαρό, αλλά αν αυτό που έκανε, το θεωρείς εσύ σοβαρό. Εγώ πάντως όχι.

ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ είπε...

Κι άλλος ... σοβαρός... ;)